Posts Tagged “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก”

“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ รับมอบหัวลากรถ 6 ล้อ เตรียมความพร้อมเพื่อเด็กไทยในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ จากบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จํากัด ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

รับมอบผลิตภัณฑ์ กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

รับมอบผลิตภัณฑ์ กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์ กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

“มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จัดหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จ.นครปฐม เปิดรับสมัครงาน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จ.นครปฐม เปิดรับสมัครงาน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จ.นครปฐม เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ปกครอง) จำนวน 4 อัตรา

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

กิจกรรมประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง เพื่อการกุศล รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

ขวัญ-อุษามณี นำของร่วมประมูลในงาน THEMALL RAINBOWMARKET 2020 เพื่อนำรายได้จากการประมูลมอบให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน THE MALL RAINBOW MARKET 2020 เปิดประมูลของแบรนด์เนมมือสองการกุศล โดยรายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

Go Top