Posts Tagged “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก”

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ณ รพ.จุฬาฯ

จิตอาสามอบสิ่งของและอุปกรณ์จำเป็น มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

จิตอาสามอบสิ่งของและอุปกรณ์จำเป็น มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของและอุปกรณ์จำเป็น มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

หนึ่งทศวรรษแห่งการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

หนึ่งทศวรรษแห่งการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

หนึ่งทศวรรษแห่งการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

“เข็มวันอานันทมหิดล” รายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

“เข็มวันอานันทมหิดล” รายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

เชิญชวนซื้อ “เข็มวันอานันทมหิดล” รายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ รับมอบหัวลากรถ 6 ล้อ เตรียมความพร้อมเพื่อเด็กไทยในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ จากบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จํากัด ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

รับมอบผลิตภัณฑ์ กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

รับมอบผลิตภัณฑ์ กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์ กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

“มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จัดหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

Go Top