Posts Tagged “มอบเสื้อ”

มอบ เสื้อยืด ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

มอบ เสื้อยืด ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

ตัวแทนธนาคารซิตี้แบงก์ ร่วมมอบ “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” พร้อมเสื้อยืด ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

Go Top