Posts Tagged “มอบอาหาร”

มอบอาหารให้แก่ประชาชน

มอบอาหารให้แก่ประชาชน

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย มอบอาหารให้แก่ญาติผู้ป่วยเด็กแลประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  

มอบอาหารและน้ำดื่ม

มอบอาหารและน้ำดื่ม

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรสภากาชาดไทย

มอบอาหารกล่องและถุงน้ำใจ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบอาหารกล่องและถุงน้ำใจ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มอบอาหารกล่องและถุงน้ำใจ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบอาหารและของว่างจากซิซซ์เล่อร์ ให้เจ้าหน้าที่ รพ.จุฬาฯ

มอบอาหารและของว่างจากซิซซ์เล่อร์ ให้เจ้าหน้าที่ รพ.จุฬาฯ

บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด (Sizzler) มอบอาหารและของว่างจากซิซซ์เล่อร์ ให้แก่รพ.จุฬาฯ

Go Top