Posts Tagged “มอบหน้า”

ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างบ้าน

Go Top