Posts Tagged “มอบสิ่งของ”

มอบรถเข็นวีลแชร์และเก้าอี้นั่งอาบน้ำ

มอบรถเข็นวีลแชร์และเก้าอี้นั่งอาบน้ำ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ มอบรถเข็นวีลแชร์และเก้าอี้นั่งอาบน้ำ ให้แก่ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการแห่งประเทศไทย ในโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ประชาชน ต.เขาดิน อ.เก้าเสี้ยว

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.สุไหงโก-ลก

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของและเงินบริจาค

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของและเงินบริจาค

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของและเงินบริจาค เนื่องในกิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดประจำปี 2563

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่งบริการทำบัตรประชาชนเเละมอบสิ่งของ

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่งบริการทำบัตรประชาชนเเละมอบสิ่งของ

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ลงพื้นที่บริการทำบัตรประชาชนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วย และคนชรา

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ ให้สภากาชาดไทย

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ ให้สภากาชาดไทย

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ ให้สภากาชาดไทย

Go Top