Posts Tagged “มอบผ้าห่มกันหนาว”

นายกเหล่ากาชาด จ.น่าน มอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.น่าน มอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.น่าน มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่สูงของจังหวัด

Go Top