Posts Tagged “มอบข้าวสาร”

“ข้าวตราไก่แจ้” มอบข้าวสาร ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้ รพ.สมเด็จฯ

“ข้าวตราไก่แจ้” มอบข้าวสาร ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้ รพ.สมเด็จฯ

“ข้าวตราไก่แจ้” ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 เปิดโครงการ “ไก่แจ้ Support” มอบข้าวสารเป็นกำลังใจแก่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จฯ

Go Top