Posts Tagged “มอบของ”

มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด

มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด

บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด ให้แก่รพ.จุฬาฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

มอบรางวัลรถยนต์ให้แก่ผู้โชคดี

มอบรางวัลรถยนต์ให้แก่ผู้โชคดี

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลรถยนต์ให้แก่ผู้โชคดี จากผลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ธนาคารธนชาต ประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบของ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบของ

รมว.วัฒนธรรม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาวัฒนธรรมอยุธยา

Go Top