Posts Tagged “มหาสารคาม”

เหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ณ รพ.มหาสารคาม

งานบุญเบิกฟ้า+กาชาด จ.มหาสารคาม

งานบุญเบิกฟ้า+กาชาด จ.มหาสารคาม

ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสิน “นางสาวสารคาม” ในงานบุญเบิกฟ้า+กาชาด จ.มหาสารคาม

งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

ประธานชมรมมวยอีสาน และนายกสโมสรไลออนส์มหาสารคาม ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

ผวจ.มหาสารคาม รับมอบสิ่งของช่วยกาชาด

ผวจ.มหาสารคาม รับมอบสิ่งของช่วยกาชาด

ผวจ.มหาสารคาม รับมอบสิ่งของช่วยกาชาด จากนายกสโมสรไลออน์มหาสารคาม

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย หน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย หน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร บริเวณสี่แยกสำนักงานเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม

นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม พากราบไหว้ศาลหลักเมือง

นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม พากราบไหว้ศาลหลักเมือง

นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม พากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง ในรายการ “คุณนายจ่ายตลาด”

Go Top