Posts Tagged “มหกรรมสินค้า”

งานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 53

งานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 53

สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะภริยาฑูตประจำประเทศไทย จัดมหกรรมสินค้านานาชาติเพื่อการกุศลแห่งปี ใน “งานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 53” ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สยามพารากอน

Go Top