Posts Tagged “มนุษยธรรม”

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

บทความ : กำเนิดสภากาชาดไทย จาก ร.ศ.112 สู่ 128 ปี  เพื่อมนุษยธรรม

บทความ : กำเนิดสภากาชาดไทย จาก ร.ศ.112 สู่ 128 ปี เพื่อมนุษยธรรม

บทความ : กำเนิดสภากาชาดไทย จาก ร.ศ.112 สู่ 128 ปี เพื่อมนุษยธรรม

บทความเรื่อง กองทัพเมียนมาเสนอหยุดยิง จับตาจุดยืนมนุษยธรรมไทย

บทความเรื่อง กองทัพเมียนมาเสนอหยุดยิง จับตาจุดยืนมนุษยธรรมไทย

บทความเรื่อง กองทัพเมียนมาเสนอหยุดยิง จับตาจุดยืนมนุษยธรรมไทย

IFRC ออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลต่อวิกฤติด้านมนุษยธรรม ในประเทศเมียนมา

IFRC ออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลต่อวิกฤติด้านมนุษยธรรม ในประเทศเมียนมา

IFRC ออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลต่อวิกฤติด้านมนุษยธรรมในประเทศเมียนมาฃ

จาก ร.ศ.112 สู่ 128 ปี เพื่อมนุษยธรรม  สภากาชาดไทยยึดมั่นพันธกิจ 4 หลัก

จาก ร.ศ.112 สู่ 128 ปี เพื่อมนุษยธรรม สภากาชาดไทยยึดมั่นพันธกิจ 4 หลัก

จาก ร.ศ.112 สู่ 128 ปี เพื่อมนุษยธรรม สภากาชาดไทยยึดมั่นพันธกิจ 4 หลัก

Go Top