Posts Tagged “ภูเก็ต”

กิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต

กิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต

ที่ปรึกษากาชาดจังหวัดภูเก็ต และ ผู้บริหาร บลู เอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต จัดกิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยในขณะกำลังขาดแคลนโลหิตการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

กาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต

กาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต

ที่ปรึกษากาชาดจังหวัดภูเก็ต และ ผู้บริหาร บลู เอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต จัดกิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยในขณะกำลังขาดแคลนโลหิตการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต

กิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต

ที่ปรึกษากาชาดจังหวัดภูเก็ต และ ผู้บริหาร บลู เอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต จัดกิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยในขณะกำลังขาดแคลนโลหิตการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ภูเก็ตจัดกิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต

ภูเก็ตจัดกิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต

ที่ปรึกษากาชาดจังหวัดภูเก็ต และ ผู้บริหาร บลู เอเลฟเฟนท์ ภูเก็ตจัดกิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยในขณะกำลังขาดแคลนโลหิตการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทย

จังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทย

ที่ปรึกษากาชาดจังหวัดภูเก็ต และ ผู้บริหาร บลู เอเลฟเฟนท์ ภูเก็ตจัดกิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยในขณะกำลังขาดแคลนโลหิตการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับมอบยาเพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับมอบยาเพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

ผวจ.ภูเก็ต และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับมอบยา จาก บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “ซอแรงสามัคคี บ้านผู้ว่าฯ”

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “ซอแรงสามัคคี บ้านผู้ว่าฯ”

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “ซอแรงสามัคคี บ้านผู้ว่าฯ”เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นแปลงโคก หนอง นา โมเดล ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต มอบนมผง ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต มอบนมผง ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต มอบนมผง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต รับมอบนมผงจากภาคเอกชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต รับมอบนมผงจากภาคเอกชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต รับมอบนมผงจากภาคเอกชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะประชาชนที่ร้องขอนมผง 40 ราย

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากประชาชน

Go Top