Posts Tagged “ภูเก็ต”

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “ซอแรงสามัคคี บ้านผู้ว่าฯ”

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “ซอแรงสามัคคี บ้านผู้ว่าฯ”

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “ซอแรงสามัคคี บ้านผู้ว่าฯ”เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นแปลงโคก หนอง นา โมเดล ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต มอบนมผง ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต มอบนมผง ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต มอบนมผง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต รับมอบนมผงจากภาคเอกชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต รับมอบนมผงจากภาคเอกชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต รับมอบนมผงจากภาคเอกชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะประชาชนที่ร้องขอนมผง 40 ราย

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ประจำปี 2563 ณ บริเวณเวทีกลางศูนย์กีฬาสะพานหิน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต เชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันฮาโลวีน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต เชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันฮาโลวีน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต เชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันฮาโลวีน ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

Go Top