Posts Tagged “ภาคบริการโลหิตที่ 2”

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิตจากประชาชน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิตจากประชาชน

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากประชาชน ณ เทศบาลพระนครศรีอยุธยา

Go Top