Posts Tagged “ภัยหนาว”

หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565

หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารตามโครงการ หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565 ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เพชรบูรณ์ และ จ.สกลนคร

โครงการ หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565

โครงการ หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารตามโครงการ หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565 ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เพชรบูรณ์ และ จ.สกลนคร

โครงการหนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565

โครงการหนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารตามโครงการ หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565 ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เพชรบูรณ์ และ จ.สกลนคร

รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารตามโครงการ หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565 ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เพชรบูรณ์ และ จ.สกลนคร

รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารตามโครงการ หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565 ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เพชรบูรณ์ และ จ.สกลนคร

โรคที่มากับฤดูหนาว

โรคที่มากับฤดูหนาว

พญ. ภัทธาวลัย สิรินารา เตือนประชาชนเฝ้าระวัง โรคที่มากับฤดูหนาว คือ โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โดยให้รับประทานยาเช็ดตัวเพื่อให้ลดไข้

รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก โครงการ หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565

รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก โครงการ หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารตามโครงการ หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565 ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เพชรบูรณ์ และ จ.สกลนคร

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย และคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ตามโครงการ “มอบไออุ่น จากใจ สู่ผู้ประสบภัยหนาว” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ หอประชุม อบจ.หนองคาย หลังเก่า

มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

นายอำเภอเมือง จ.นครพนม มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม แจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรชาวปกาเกอะญอ ลาหู่ ลีซู และไทยใหญ่ ณ วัดบ้านตาลเจ็ดต้น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Go Top