Posts Tagged “ภัยหนาว”

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย และคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ตามโครงการ “มอบไออุ่น จากใจ สู่ผู้ประสบภัยหนาว” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ หอประชุม อบจ.หนองคาย หลังเก่า

มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

นายอำเภอเมือง จ.นครพนม มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม แจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรชาวปกาเกอะญอ ลาหู่ ลีซู และไทยใหญ่ ณ วัดบ้านตาลเจ็ดต้น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว

ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว

เหล่ากาชาด จ.สกลนคร ร่วมรับมอบผ้าห่มผืนเขียวในโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” เพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยหนาว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน อ.กุสุมาลย์

ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21

ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21

เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกในโครงการไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21 เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่าง ๆ

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

บมจ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จ.เลย

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ มอบผ้าห่มในโครงการไทยเบฟ.รวมใจต้านภัยหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ มอบผ้าห่มในโครงการไทยเบฟ.รวมใจต้านภัยหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ นำผ้าห่มโครงการไทยเบฟ.รวมใจต้านภัยหนาวมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ที่อ.คูเมือง และอ.บ้านใหม่ไชยพจน์

ไทยเบฟ..รวมต้านภัยหนาว ปีที่ 20

ไทยเบฟ..รวมต้านภัยหนาว ปีที่ 20

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวภาคเหนือ ในโครงการ “ ไทยเบฟ..รวมต้านภัยหนาว ปีที่ 20”

Go Top