Posts Tagged “ภัยหนาว”

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

บมจ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จ.เลย

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ มอบผ้าห่มในโครงการไทยเบฟ.รวมใจต้านภัยหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ มอบผ้าห่มในโครงการไทยเบฟ.รวมใจต้านภัยหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ นำผ้าห่มโครงการไทยเบฟ.รวมใจต้านภัยหนาวมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ที่อ.คูเมือง และอ.บ้านใหม่ไชยพจน์

ไทยเบฟ..รวมต้านภัยหนาว ปีที่ 20

ไทยเบฟ..รวมต้านภัยหนาว ปีที่ 20

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวภาคเหนือ ในโครงการ “ ไทยเบฟ..รวมต้านภัยหนาว ปีที่ 20”

Go Top