Posts Tagged “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”

สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘วาสลีนฮีลลิ่ง’

สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘วาสลีนฮีลลิ่ง’

วาสลีน ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘วาสลีนฮีลลิ่ง’ โปรเจกท์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผิวหนังจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Go Top