Posts Tagged “ภปร”

ตึกวชิรญาณวงศ์ และ ตึก ภปร. รพ.จุฬาฯ

ตึกวชิรญาณวงศ์ และ ตึก ภปร. รพ.จุฬาฯ

อายุวัฒนมงคล 84 ปี สมเด็จพระวันรัต ผู้จัดหาทุนสมทบสร้างตึกวชิรญาณวงศ์ และ ตึก ภปร. รพ.จุฬาฯ

Go Top