Posts Tagged “พ้นภัย”

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จัดตั้ง “ทีมเฉพาะกิจ” สนับสนุนสภากาชาดไทย

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จัดตั้ง “ทีมเฉพาะกิจ” สนับสนุนสภากาชาดไทย

บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จัดตั้ง “ทีมเฉพาะกิจ” สนับสนุนสภากาชาดไทย เพื่อจัดส่ง “กล่องพ้นภัย” และชุดอาหารพร้อมรับประทานต่าง ๆ ให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ดูแลรักษาตนเองที่บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับ-ส่งมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับ-ส่งมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

ผวจ.พิษณุโลก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับ-ส่งมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้กักตนเองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับ-ส่งมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับ-ส่งมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

ผวจ.พิษณุโลก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับ-ส่งมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้กักตนเองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย

แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อขอสนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อขอสนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

สภากาชาดไทย พร้อมเปิดสิทธิ์ให้ อสส. เข้าระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อขอสนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ให้บริการส่งชุดยังชีพด่วน สำหรับกลุ่มผู้เปราะบาง

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ให้บริการส่งชุดยังชีพด่วน สำหรับกลุ่มผู้เปราะบาง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุน สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ให้บริการส่งชุดยังชีพด่วน สำหรับกลุ่มผู้เปราะบาง ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว และถุงยังชีพ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับประชาชนที่ขาดแคลน ผ่านคำร้องในแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นพ.พิชิต ศิริวรรณ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เเอพ พ้นภัย

เเอพ พ้นภัย

สภากาชาดไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ “การบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ณ สามย่านมิตรทาวน์

การบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สภากาชาดไทย ลงนามความร่วมมือ “การบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

แอปฯ “พ้นภัย”

แอปฯ “พ้นภัย”

เอไอเอส ผนึกสภากาชาดไทย สนับสนุนซิม “Sawasdee AEC” มอบฟรีอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปฯ “พ้นภัย” มอบฟรีประกันภัยโควิด-19

Go Top