Posts Tagged “พิษณุโลก”

รับบริจาคโลหิตเพื่อชาติ

รับบริจาคโลหิตเพื่อชาติ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก รับบริจาคโลหิตเพื่อชาติ

นายกเหล่ากาชาด ปล่อยขบวนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด ปล่อยขบวนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ผวจ.พิษณุโลก พร้อม นายกเหล่ากาชาด ปล่อยขบวนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัย

เหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัย

เหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก เปิดโครงการผลิตและจำหน่ายคุกกี้

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก เปิดโครงการผลิตและจำหน่ายคุกกี้

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการผลิตและจำหน่ายคุกกี้ เค้กปีใหม่ 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก เปิดโครงการผลิตและจำหน่ายคุกกี้

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก เปิดโครงการผลิตและจำหน่ายคุกกี้

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการผลิตและจำหน่ายคุกกี้ เค้กปีใหม่ 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของและเงินบริจาค

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของและเงินบริจาค

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของและเงินบริจาค เนื่องในกิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดประจำปี 2563

ประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดพิษณุโลก

ประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดพิษณุโลก

ผวจ.พิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวงานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอ.นครไทย จ.พิษณุโลก ประจำปี 2562

กาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพ

กาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพ

กาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโพดุล

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบถุงยังชีพ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบถุงยังชีพ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

Go Top