Posts Tagged “พาร์กินสัน”

ผวจ.นครปฐม ร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน

ผวจ.นครปฐม ร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน

ผวจ.นครปฐม ร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมส่งมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้กับตัวแทนของแต่ละอำเภอ

เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมส่งมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้กับตัวแทนของแต่ละอำเภอ

ผวจ.บึงกาฬ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมส่งมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้กับตัวแทนของแต่ละอำเภอ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

พูดเสียงเบาในผู้ป่วยพาร์กินสัน

พูดเสียงเบาในผู้ป่วยพาร์กินสัน

พูดเสียงเบาในผู้ป่วยพาร์กินสัน

นวัตกรรมไม้เท้าช่วยผู้ป่วย “พาร์กินสัน” (*)

นวัตกรรมไม้เท้าช่วยผู้ป่วย “พาร์กินสัน” (*)

นวัตกรรมไม้เท้าช่วยผู้ป่วย “พาร์กินสัน”

Go Top