Posts Tagged “พายุ”

สภากาชาดฟิลิปปินส์ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน

สภากาชาดฟิลิปปินส์ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน

สภากาชาดฟิลิปปินส์ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน หลังประสบภัยกับพายุไต้ฝุ่นหว่ามก๋อเข้าถล่มเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์

สภากาชาดท้องถิ่นฮอนดูรัส กล่าวถึงสถานการณ์พายุเฮอริเคนถล่มในประเทศนิการากัว

สภากาชาดท้องถิ่นฮอนดูรัส กล่าวถึงสถานการณ์พายุเฮอริเคนถล่มในประเทศนิการากัว

สภากาชาดท้องถิ่นฮอนดูรัส กล่าวถึงสถานการณ์พายุเฮอริเคนถล่มในประเทศนิการากัว

กาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพ

กาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพ

กาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโพดุล

Go Top