Posts Tagged “พังงา”

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแรงงานเรือประมงที่บริเวณท่าเรือดวงทวีพร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัยพายุพัดบ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมบัติผู้ดี

ายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมบัติผู้ดี

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมบัติผู้ดี รู้รักสามัคคี กุลสตรีพังงา ของเหล่ากาชาด จ.พังงา

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมกิจกรรม “ประชารัฐขจัดขยะทะเล ครั้งที่ 2” ณ ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา

แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันโลหิต สู้ภัยโควิด-19

แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันโลหิต สู้ภัยโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมเปิดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้าน “แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันโลหิต สู้ภัยโควิด-19” ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา

ข้าวหนึ่งขัน เราช่วยกันที่พังงา

ข้าวหนึ่งขัน เราช่วยกันที่พังงา

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมรับมอบนมกล่องยูเอชที จากกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ในโครงการ “ข้าวหนึ่งขัน เราช่วยกันที่พังงา” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ณ ศูนย์ราชการ จ.พังงา

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา รับมอบนมกล่องยูเอชทีจากกลุ่มเอกชนผู้ประกอบการโรงแรม ในโครงการข้าวหนึ่งขัน เราช่วยกันที่พังงา

แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันโลหิต สู้ภัยโควิด-19

แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันโลหิต สู้ภัยโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมเปิดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน “แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันโลหิต สู้ภัยโควิด-19”

มอบเช็คเงินสด ให้เหล่ากาชาดจังหวัด

มอบเช็คเงินสด ให้เหล่ากาชาดจังหวัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พังงา (PEA) มอบเช็คเงินสด ให้เหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

Go Top