Posts Tagged “พะเยา”

นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา รับมอบชุดป้องกันเชื้อ PPE เเละหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา รับมอบชุดป้องกันเชื้อ PPE เเละหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา ร่วมรับมอบชุดป้องกันเชื้อ PPE หน้ากากอนามัย จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในนามชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา

นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา

นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด จ.พะเยา มอบแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 2,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการจัดทำหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการจัดทำหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการจัดทำหน้ากากอนามัย ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เหล่ากาชาด จ.พะเยา เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน

เหล่ากาชาด จ.พะเยา เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน

เหล่ากาชาด จ.พะเยา เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 24

เหล่ากาชาด จ.พะเยา ร่วมแห่เครื่องราชสักการะ

เหล่ากาชาด จ.พะเยา ร่วมแห่เครื่องราชสักการะ

เหล่ากาชาด จ.พะเยา ร่วมแห่เครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปีของการก่อตั้ง จ.พะเยา

Go Top