Posts Tagged “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาด ประจำปี 2562

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาด ประจำปี 2562

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาด ประจำปี 2562 พร้อมเชิญชวนประชาชนใช้ถุงผ้าลดการใช้พลาสติก ภายใต้แคมเปญรณรงค์ “งานกาชาดสีเขียว” ณ ทำเนียบรัฐบาล

Go Top