Posts Tagged “พลาสมา”

โครงการบริจาคพลาสมาให้กับสภากาชาดไทย

โครงการบริจาคพลาสมาให้กับสภากาชาดไทย

ผู้ว่าการรถไฟฯ ร่วมโครงการบริจาคพลาสมาให้กับสภากาชาดไทย หลังจากเข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 จนหาย

นปอ.จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคพลาสมา ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

นปอ.จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคพลาสมา ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

นปอ.จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคพลาสมา ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

บทความ : “อาวุธดี” วันนี้ยังขาด “พลาสมาสู้โควิด”  ช่วยกันเร่ง “เติมด่วน”

บทความ : “อาวุธดี” วันนี้ยังขาด “พลาสมาสู้โควิด” ช่วยกันเร่ง “เติมด่วน”

บทความ : “อาวุธดี” วันนี้ยังขาด “พลาสมาสู้โควิด” ช่วยกันเร่ง “เติมด่วน”

เวย์-ไทยเทเนียม กล่าวถึงกรณีไม่สามารถบริจาคพลาสมาได้

เวย์-ไทยเทเนียม กล่าวถึงกรณีไม่สามารถบริจาคพลาสมาได้

เวย์-ไทยเทเนียม กล่าวถึงกรณีไม่สามารถบริจาคพลาสมาได้ เพราะมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 แค่ 40% วอนคนที่เคยติดเชื้อแล้วอย่าประมาท

เชิญชวนคนไทยที่ป่วยจากโรคโควิด-19และรักษาหายแล้ว ให้มาร่วมช่วยกันบริจาคพลาสมา

เชิญชวนคนไทยที่ป่วยจากโรคโควิด-19และรักษาหายแล้ว ให้มาร่วมช่วยกันบริจาคพลาสมา

“ปาล์ม-ฐณส หงสนันทน์” เชิญชวนคนไทยที่ป่วยจากโรคโควิด-19และรักษาหายแล้ว ตลอดจนมีคุณสมบัติเข้าข่ายของสภากาชาดไทย ให้มาร่วมช่วยกันบริจาคพลาสมา

เปิดรับบริจาค “พลาสมา” ช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักโควิด-19

เปิดรับบริจาค “พลาสมา” ช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักโควิด-19

เปิดรับบริจาค “พลาสมา” ช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักโควิด-19

เชิญชวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา

เชิญชวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา

พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เชิญชวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา

เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา

เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อนำไปช่วยเสริมการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

สภากาชาดไทย รณรงค์ให้มีการใช้พลาสมาในการรักษาโควิด-19

สภากาชาดไทย รณรงค์ให้มีการใช้พลาสมาในการรักษาโควิด-19

สภากาชาดไทย รณรงค์ให้มีการใช้พลาสมาในการรักษาโควิด-19

สาวกลัทธิเกาหลีใต้ร่วมบริจาคพลาสมา

สาวกลัทธิเกาหลีใต้ร่วมบริจาคพลาสมา

สาวกลัทธิเกาหลีใต้ร่วมบริจาคพลาสมา ณ สภากาชาดเกาหลีใต้ เพื่อช่วยในการวิจัยรักษาโรคโควิด-19

Go Top