Posts Tagged “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

คอลเลกชันทรงออกแบบ แบรนด์ SIRIVANNAVARI  รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

คอลเลกชันทรงออกแบบ แบรนด์ SIRIVANNAVARI รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยโฉมคอลเลกชันทรงออกแบบ แบรนด์ SIRIVANNAVARI รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

คอลเลกชันทรงออกแบบ แบรนด์ SIRIVANNAVARI  สมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

คอลเลกชันทรงออกแบบ แบรนด์ SIRIVANNAVARI สมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยโฉมคอลเลกชันทรงออกแบบ แบรนด์ SIRIVANNAVARI รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ มอบครุภัณฑ์สำนักงาน ให้นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ มอบครุภัณฑ์สำนักงาน ให้นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ มอบครุภัณฑ์สำนักงาน ให้นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาต่าง ๆ

โรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชน

โรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำรถประกอบอาหารลงพื้นที่ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม

ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงรับโครงการ “ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก” ไว้ในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงประกอบพระกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุขนานัปการ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เสด็จทรงร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

ครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

การแข่งขันวิ่งมาราธอนแนวตั้งการกุศลประจำปี 2563 พิชิตยอดตึก 61 ชั้น รายได้จากการจำหน่ายใบสมัครทั้งหมด ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมทบทุนกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ รพ.จุฬาฯ

คณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

คณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

คณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ รพ.จุฬาฯ

Go Top