Posts Tagged “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

คณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

คณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

คณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ รพ.จุฬาฯ

ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดไฟประดับคริสต์มาสเพื่อการกุศล ครั้งที่ 12 นำรายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดไฟประดับคริสต์มาสเพื่อการกุศล ครั้งที่ 12 นำรายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดไฟประดับคริสต์มาสเพื่อการกุศล ครั้งที่ 12 นำรายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ณ รร.อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ผู้แทนพระองค์ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

ผู้แทนพระองค์ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จลงพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562*

งาน ‘เทียนส่องใจ’เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562

งาน ‘เทียนส่องใจ’เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทรงเปิดงาน ‘เทียนส่องใจ’เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562 *

มูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบตกแต่งต้นคริสต์มาสการกุศล ครั้งที่ 12 รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

นางสิริพร ภาณุพงศ์ ที่เข้ารักษาตัว ณ รพ.จุฬาฯ

นางสิริพร ภาณุพงศ์ ที่เข้ารักษาตัว ณ รพ.จุฬาฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานแจกันดอกไม้เยี่ยม นางสิริพร ภาณุพงศ์ ที่เข้ารักษาตัว ณ รพ.จุฬาฯ

ถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ตัวแทนเยาวชนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค จัดการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของ UNAIDS*

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการประชุม สัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย*

Go Top