Posts Tagged “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ในหลวง ร.10 พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ  ให้รพ.สมเด็จฯ

ในหลวง ร.10 พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ให้รพ.สมเด็จฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้โรงพยาบาลต่าง ๆ 20 แห่ง ทั่วประเทศ เช่น รพ.สมเด็จฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

Go Top