Posts Tagged “พระนครศรีอยุธยา”

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา มอบของขวัญและจัดเลี้ยงให้เด็กที่ป่วย

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา มอบของขวัญและจัดเลี้ยงให้เด็กที่ป่วย

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา มอบของขวัญและจัดเลี้ยงให้เด็กที่ป่วยรักษาตัวใน รพ.พระนครศรีอยุธยา

นายกกิ่งกาชาด อ.ลาดบัวหลวง  เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.ลาดบัวหลวง เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ในวันขึ้นปีใหม่ 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกโลก

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบของ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบของ

รมว.วัฒนธรรม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาวัฒนธรรมอยุธยา

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมรับบริจาคโลหิตที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ที่ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

Go Top