Posts Tagged “ฝุ่น”

รพ.จุฬาฯ ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น

รพ.จุฬาฯ ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนโครงการ Sensor for All ปี 2 ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มระยะแรกจำนวน 30 จุด เช่น รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อแจกจ่ายประชาชน

มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อแจกจ่ายประชาชน

อัศวิน-ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อแจกจ่ายประชาชน

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อให้ประชาชนป้องกันหมอกควันและฝุ่นละออง

มรสุมฝุ่นจิ๋วพิษ PM2.5 ภัยรอบทิศชีวิตคนไทย

มรสุมฝุ่นจิ๋วพิษ PM2.5 ภัยรอบทิศชีวิตคนไทย

มรสุมฝุ่นจิ๋วพิษ PM2.5 ภัยรอบทิศชีวิตคนไทย

Go Top