Posts Tagged “ผ้าห่มกันหนาว”

หล่ากาชาด จ.ปัตตานี ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว

หล่ากาชาด จ.ปัตตานี ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว

เหล่ากาชาด จ.ปัตตานี ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ ศาลาวัดบ้านแกงเลี้ยว ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

กรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว

กรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนตามโครงการ “มอบไออุ่น จากใจ สู่ผู้ประสบภัยหนาว” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ หอประชุม อบจ.หนองคาย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ พร้อมคณะลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและมอบหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ พร้อมคณะลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและมอบหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ พร้อมคณะลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและมอบหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย แจกจ่ายให้ประชาชนที่ห้องประชุมเทศบาล ต.โนนสว่าง

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนเข้าเรียนใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนเข้าเรียนใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนเข้าเรียนใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลา

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20

Go Top