Posts Tagged “ผู้สูงอายุ”

บทความเรื่อง ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุช่วงนิว นอร์มอล

บทความเรื่อง ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุช่วงนิว นอร์มอล

บทความเรื่อง ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุช่วงนิว นอร์มอล

นายกกิ่งกาชาด  จ.อ่างทอง ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในพื้นที่ และเน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนได้รับทราบ

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด็อกเตอร์คลีน

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด็อกเตอร์คลีน

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด็อกเตอร์คลีน จาก บจก. เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง

รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ใน อ.ผักไห่ เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ ลงพื้นที่ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ประจำปี 2564

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ ให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการ

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการ

ผวจ.สระบุรี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงใน ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี

เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือ ยายวัย 89 ปี

เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือ ยายวัย 89 ปี

เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือ ยายวัย 89 ปี ที่ป่วยเป็นโรคปวดขา หูหนวก และตาทั้งสองข้างเริ่มมองไม่เห็น ซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังใน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง

กิ่งกาชาด  จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง

กิ่งกาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง

กิ่งกาชาด อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง ในพื้นที่ ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา” ใน อ.ยางชุมน้อย

Go Top