Posts Tagged “ผู้สูงอายุ”

เหล่ากาชาด จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความสุข สนุกสนาน แก่ผู้สูงอายุ ที่สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านลพบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน ลงพื้นที่หลังฝนตกหนัก

นายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน ลงพื้นที่หลังฝนตกหนัก

นายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน ลงพื้นที่หลังฝนตกหนักทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

นายเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ไปเยี่ยมเยียนมอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้สูงอายุ

นายเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ไปเยี่ยมเยียนมอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้สูงอายุ

นายเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ไปเยี่ยมเยียนมอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ใน ต.จำลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

แจกไม้เท้าเลเซอร์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

แจกไม้เท้าเลเซอร์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

รพ.จุฬาฯ ร่วมกับ สนง.จัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ กรมกิจการผู้สูงอายุ แจกไม้เท้าเลเซอร์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน และผู้สูงอายุฟรี

ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ

ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ที่ได้รับบริจาคจาก บจก. น้ำตาลมิตรผล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ และสถานสงเคราะห์

สภากาชาดไทย ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ

สภากาชาดไทย ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ

สภากาชาดไทย ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 50 เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ผวจ.นราธิวาส ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ให้แก่ผู้สูงอายุ

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สระบุรี หารือการเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สระบุรี หารือการเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ประชุมเพื่อหารือการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ยง ฯลฯ กลุ่มเสี่ยง ฯลฯ

Go Top