Posts Tagged “ผู้สูงอายุ”

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ ลงพื้นที่ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ประจำปี 2564

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ ให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการ

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการ

ผวจ.สระบุรี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงใน ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี

เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือ ยายวัย 89 ปี

เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือ ยายวัย 89 ปี

เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือ ยายวัย 89 ปี ที่ป่วยเป็นโรคปวดขา หูหนวก และตาทั้งสองข้างเริ่มมองไม่เห็น ซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังใน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง

กิ่งกาชาด  จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง

กิ่งกาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง

กิ่งกาชาด อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง ในพื้นที่ ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา” ใน อ.ยางชุมน้อย

นายกเหล่ากาชาด ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หลังสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หลังสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมออกช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  เยี่ยมผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เยี่ยมผู้สูงอายุ

ผวจ.บึงกาฬ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นำสมาชิกเหล่ากาชาด เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยเปราะบางที่ประสบภัยหนาว พร้อมมอบเครื่องกันหนาว เครื่องอุป โภคบริโภค

กิ่งกาชาด อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

กิ่งกาชาด อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

กิ่งกาชาด อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนผู้สูงอายุใน ต.นาพู่ จ.อุดรธานี

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

นางสิริมนต์ สุขวัฒน์ ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในฐานะ กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร

Go Top