Posts Tagged “ผู้สูงวัย”

เตียงอัจฉริยะ 5G” นวัตกรรมจุฬาฯ เซฟคนป่วยสูงวัยป้องกันตกเตียง

เตียงอัจฉริยะ 5G” นวัตกรรมจุฬาฯ เซฟคนป่วยสูงวัยป้องกันตกเตียง

เตียงอัจฉริยะ 5G” นวัตกรรมจุฬาฯ เซฟคนป่วยสูงวัยป้องกันตกเตียง

แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ในนามผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก มอบแว่นตาตามโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

ผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เหล่ากาชาด จ.ลำพูน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.ลำพูน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.ลำพูน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงใน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

อนาคตของผู้สูงวัย กับ การดูแลของ รพ.จุฬาฯ

อนาคตของผู้สูงวัย กับ การดูแลของ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กล่าวถึง อนาคตของผู้สูงวัย กับ การดูแลของ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง “เคล็ดลับดูแลปอดสูงวัย”

บทความเรื่อง “เคล็ดลับดูแลปอดสูงวัย”

บทความเรื่อง “เคล็ดลับดูแลปอดสูงวัย”

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ 102 ปี ที่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ต.ปากปวน

ออกกำลังกายให้ถูกวิธี สูงวัยยังต้องกระตุ้นกล้ามเนื้อ

ออกกำลังกายให้ถูกวิธี สูงวัยยังต้องกระตุ้นกล้ามเนื้อ

บทความเรื่อง “ออกกำลังกายให้ถูกวิธี สูงวัยยังต้องกระตุ้นกล้ามเนื้อ”

บทความเรื่อง “ลูกหลาน ตัวช่วย สร้างพลังใจ เทคนิคป้องกันผู้สูงวัยติดบ้าน”

บทความเรื่อง “ลูกหลาน ตัวช่วย สร้างพลังใจ เทคนิคป้องกันผู้สูงวัยติดบ้าน”

บทความเรื่อง “ลูกหลาน ตัวช่วย สร้างพลังใจ เทคนิคป้องกันผู้สูงวัยติดบ้าน”

Go Top