Posts Tagged “ผู้ยากไร้”

นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านตามโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ ร่วมมอบบ้านปันสุขให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ ร่วมมอบบ้านปันสุขให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ ร่วมมอบบ้านปันสุขให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.สัตหีบ

รองนายกกิ่งกาชาด  จ.ตราด มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

รองนายกกิ่งกาชาด จ.ตราด มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

รองนายกกิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ใน ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านพร้อมเครื่องใช้และถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

มอบบ้านกาชาดช่วยเหลือผู้ยากไร้

มอบบ้านกาชาดช่วยเหลือผู้ยากไร้

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พัทลุง ร่วมส่งมอบบ้านกาชาดช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย แต่ประพฤติดีมีคุณธรรม ที่ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบบ้านอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวผู้ยากไร้

เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบบ้านอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวผู้ยากไร้

ผวจ.นครปฐม พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบบ้านอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวผู้ยากไร้ และสนับสนุนถุงยังชีพ ใช้ในการดำรงชีวิต

Go Top