Posts Tagged “ผู้ยากไร้”

“หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564” มอบความอบอุ่นและความสุขแก่ผู้ยากไร้

“หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564” มอบความอบอุ่นและความสุขแก่ผู้ยากไร้

“หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564” มอบความอบอุ่นและความสุขแก่ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสใน ต.ประกอบ และเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

นางสิริมนต์ สุขวัฒน์ ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในฐานะ กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร

นายกกิ่งกาชาด  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.ห้วยคต มอบหมายให้นายอำเภอห้วยคตพร้อมคณะ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร  “มอบบ้านสุขใจ” ให้กับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร “มอบบ้านสุขใจ” ให้กับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร จัดโครงการ “มอบบ้านสุขใจ” ให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.บางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ร่วมมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ร่วมมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ร่วมมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ตามโครงการกาชาดร่วมใจ สร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

นายกเหล่ากาชาด  ออกช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด ออกช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร นำทีมออกช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้ในชุมชนต่าง ๆ

นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

Go Top