Posts Tagged “ผู้ยากไร้”

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ยากไร้

ผวจ.สระบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์ ถุงยังชีพ และเงินสด แก่ผู้ยากไร้ ในตำบลบ้านหลวง

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้ ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการวัดหนองเพียรช่วยชาวบ้าน “บ้านชัยมงคล” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท รับมอบเงิน นำไปใช้การบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท รับมอบเงิน นำไปใช้การบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้

ผวจ.ชัยนาท พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท รับมอบเงินจากพัฒนาการ จ.ชัยนาท เพื่อนำไปใช้การบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในท้องที่ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

จำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้

จำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้

ผวจ.กำแพงเพชร แถลงผลการประชุมมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้งดการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ประจำปี 2564 แต่ยังคงกิจกรรมงานกาชาดจังหวัด การจำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่าง ๆ

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจ ให้ผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจ ให้ผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจและเงินสงเคราะห์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ประสบปัญหาในพื้นที่

“หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564” มอบความอบอุ่นและความสุขแก่ผู้ยากไร้

“หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564” มอบความอบอุ่นและความสุขแก่ผู้ยากไร้

“หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564” มอบความอบอุ่นและความสุขแก่ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสใน ต.ประกอบ และเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

นางสิริมนต์ สุขวัฒน์ ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในฐานะ กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร

นายกกิ่งกาชาด  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.ห้วยคต มอบหมายให้นายอำเภอห้วยคตพร้อมคณะ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

Go Top