Posts Tagged “ผู้พิการ”

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง  ช่วยเหลือผู้พิการโคราช

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง ช่วยเหลือผู้พิการโคราช

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ช่วยเหลือผู้พิการโคราช

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง  พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง และที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.ลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกจ่ายให้แก่ผู้พิการทางด้านสายตาในเขต อ.เมืองลำปาง

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ ด.ช.รพีพัฒน์ฯ ผู้พิการขาผิดรูปตั้งแต่กำเนิด

เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจ มอบครอบครัวผู้ยากไร้และผู้พิการ

เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจ มอบครอบครัวผู้ยากไร้และผู้พิการ

เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจและชุดสื่อส่งเสริมวิถีสุขภาวะสู้ภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบให้แก่ผู้ยากไร้และผู้พิการ ต.พรหมณี อ.เมือง

นายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายให้กับผู้พิการ

นายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายให้กับผู้พิการ

นายกเหล่ากาชาด จ.พิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน ต.เมืองเก่า พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายให้กับผู้พิการ

จิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้

จิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก และสมาชิกจิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

Go Top