Posts Tagged “ผู้ป่วยติดเตียง”

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ พร้อมถุงยังชีพให้นักเรียนและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบบ้านและสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ใน ต.จำลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

กาชาด อ.ศรีสงคราม ร่วมกิจรรมปั่น ปันสุข เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

กาชาด อ.ศรีสงคราม ร่วมกิจรรมปั่น ปันสุข เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

กาชาด อ.ศรีสงคราม ร่วมกิจรรมปั่น ปันสุข เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.สองพี่น้อง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ป่วยติดเตียง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมมอบถุงยังชีพ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมมอบถุงยังชีพ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมมอบถุงยังชีพให้นายอำเภอ 9 อำเภอ เพื่อส่งมอบให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จ.สระแก้ว

นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้ประสบอุบัติ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้ประสบอุบัติ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นผู้ป่วยติดเตียง

Go Top