Posts Tagged “ผู้ป่วยติดเตียง”

นายกกิ่งกาชาด  จ.อ่างทอง ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในพื้นที่ และเน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนได้รับทราบ

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ ลงพื้นที่ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ประจำปี 2564

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

รอง ผวจ.สระบุรี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการ

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการ

ผวจ.สระบุรี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงใน ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น

กิ่งกาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนของกิ่งกาชาด อ.พิมาย

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านห่างไกลความเจริญ

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านห่างไกล

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา” ใน อ.ยางชุมน้อย

Go Top