Posts Tagged “ผู้ป่วยติดเตียง”

กาชาด อ.ศรีสงคราม ร่วมกิจรรมปั่น ปันสุข เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

กาชาด อ.ศรีสงคราม ร่วมกิจรรมปั่น ปันสุข เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

กาชาด อ.ศรีสงคราม ร่วมกิจรรมปั่น ปันสุข เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.สองพี่น้อง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้ประสบอุบัติ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้ประสบอุบัติ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ที่ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ และขาดแคลน ประจำปี พ.ศ.2562

กิ่งกาชาด  จ.ขอนแก่น มอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด จ.ขอนแก่น มอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง ที่ ต.โนนอุดม

กิ่งกาชาด อ.ขุนตาล ร่วมทำกิจกรรม “แอ่วบ้าน ผ่อเฮือน เหย้าเยือน จิตใจ ผู้ป่วยติดเตียง”

กิ่งกาชาด อ.ขุนตาล ร่วมทำกิจกรรม “แอ่วบ้าน ผ่อเฮือน เหย้าเยือน จิตใจ ผู้ป่วยติดเตียง”

กิ่งกาชาด อ.ขุนตาล ร่วมทำกิจกรรม “แอ่วบ้าน ผ่อเฮือน เหย้าเยือน จิตใจ ผู้ป่วยติดเตียง”

Go Top