Posts Tagged “ผู้ประสบวาตภัย”

นายกเหล่ากาชาด  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น

กิ่งกาชาดอำเภอปาย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาดอำเภอปาย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ต.เมืองแปง

Go Top