Posts Tagged “ผู้ประสบวาตภัย”

กิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

รองนายกกิ่งกาชาด อ.ตาคลี และคณะกรรมการกิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

คณะกรรมการกิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.แม่เหาะ และ ต.ป่าแป๋ จ.แม่ฮ่องสอน

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง  มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หลังโดนพายุฝนพัดถล่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยจากพายุวิภา

Go Top