Posts Tagged “ผู้ด้อยโอากาส”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ จากบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จํากัด ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

Go Top