Posts Tagged “ผู้ด้อยโอกาส”

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้ ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

จำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้

จำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้

ผวจ.กำแพงเพชร แถลงผลการประชุมมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้งดการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ประจำปี 2564 แต่ยังคงกิจกรรมงานกาชาดจังหวัด การจำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่าง ๆ

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจ ให้ผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจ ให้ผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจและเงินสงเคราะห์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ประสบปัญหาในพื้นที่

นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสใน ต.ประกอบ และเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

งานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสให้แก่ สภากาชาดไทย

งานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสให้แก่ สภากาชาดไทย

Umay+ ชวนประชาชนซื้อถุงผ้าเพื่อระดมทุนสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสให้แก่ สภากาชาดไทย

นายกกิ่งกาชาดศรีสัชนาลัย รับมอบสิ่งของบริจาค

นายกกิ่งกาชาดศรีสัชนาลัย รับมอบสิ่งของบริจาค

นายกกิ่งกาชาดศรีสัชนาลัย รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อนำใปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านตามโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวยากไร้ ครอบครัวเปราะบาง ครอบครัวคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

จิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้

จิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก และสมาชิกจิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

นายกเหล่ากาชาด  มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของโรคโควิด-19

Go Top