Posts Tagged “ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ”

รับมอบหน้ากากอนามัย N95

รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในช่วงหมอกควันและฝุ่นละออง

แถลงข่าว“กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563”

แถลงข่าว“กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563”

พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานแถลงข่าว“กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563”

ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบถุงยังชีพ

ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบถุงยังชีพ

นายแพทย์อำนาจ บาลี ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ.ยโสธร

Go Top