Posts Tagged “ผลสลากกาชาด”

ประกาศผลออกรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

ประกาศผลออกรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

ประกาศผลออกรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมกันมอบรางวัลแก่ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมกันมอบรางวัลแก่ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

ผวจ.สระบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมกันมอบรางวัลแก่ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ผวจ.สิงห์บุรี ร่วมหมุนสลากกาชาดการกุศล

ผวจ.สิงห์บุรี ร่วมหมุนสลากกาชาดการกุศล

ผวจ.สิงห์บุรี ร่วมหมุนสลากกาชาดการกุศล จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 28 ณ ศาลากลาง จ.สิงห์บุรี

ของดีเมืองอ่างทองและกาชาด จ.อ่างทอง

ของดีเมืองอ่างทองและกาชาด จ.อ่างทอง

ผวจ. อ่างทอง เผยผลการออกรางวัลสลากกาชาดในงานของดีเมืองอ่างทองและกาชาด จ.อ่างทอง

ผลสลากกาชาดงานพระปฐมเจดีย์

ผลสลากกาชาดงานพระปฐมเจดีย์

ผลสลากกาชาดงานพระปฐมเจดีย์

Go Top