Posts Tagged “ปราจีนบุรี”

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นักเรียน

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นักเรียน

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 7 จ.ปราจีนบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี รับมอบน้ำดื่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี รับมอบน้ำดื่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี รับมอบน้ำดื่ม จาก รมช.กระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี ตรวจสอบเหตุดินสไลด์

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี ตรวจสอบเหตุดินสไลด์

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี ตรวจสอบเหตุดินสไลด์ลงแม่น้ำปราจีนบุรี ทำให้บ้านเรือนเสียหาย อ.เมือง

Go Top