Posts Tagged “ประเทศไทย”

จุฬาฯรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืดด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

จุฬาฯรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืดด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมแถลงข่าว “จุฬาฯรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืดด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

สถานเสาวภา ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทย ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

Go Top