Posts Tagged “ประเทศเนปาล”

สมทบทุนร่วมกับสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาล

สมทบทุนร่วมกับสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาล

นักศึกษาโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำรายได้จากการขายเสื้อยืด “เด็กหัวการค้า” สมทบทุนร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาล

Go Top