Posts Tagged “ประชาชน”

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย บรรจุถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย บรรจุถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย บรรจุถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ถูกกักตัว และผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชน ณ ตลาดรวมใจ ปตท. กองทัพบก ค่ายสุรนารี

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบหน้ากากอนามัยผ้า แจกจ่ายให้ประชาชน

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบหน้ากากอนามัยผ้า แจกจ่ายให้ประชาชน

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ จัดทำหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน แจกจ่ายให้ประชาชนและโรงพยาบาล

นายกเหล่ากาชาด  มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่ข้าราชการและประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัด

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

กิ่งกาชาด อ.ลาดบัวหลวง ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน

กิ่งกาชาด อ.ลาดบัวหลวง ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน

กิ่งกาชาด อ.ลาดบัวหลวง ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากแรงลมพายุ

Go Top