Posts Tagged “ประจวบคีรีขันธ์”

นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา

นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา

นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตัวแทนกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายพระภิกษุสงฆ์

ตัวแทนกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายพระภิกษุสงฆ์

ตัวแทนกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบรางวัลแก่ผู้ถูกสลากกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบรางวัลแก่ผู้ถูกสลากกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบรถกระบะโตโยต้าให้แก่ผู้ถูกสลากกาชาดการกุศล ที่ศาลากลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด

ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด

เชิญเที่ยวงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563

มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563

กลุ่มเหล็กสหวิทยา ร่วมสนับสนุนการจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563

งานกาชาด ประจำปี 2563 จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานกาชาด ประจำปี 2563 จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุน การจัดริ้วขบวนรถอำเภอบางสะพานในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563”ฃ

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้แก่เด็กชายยากไร้โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มมอบให้คนยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มมอบให้คนยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน นำผ้าห่มมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ

กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ นายนาวี โกฏิโสม ซึ่งถูกช้างป่าทำลายบ้านเรือนจนได้รับความเสียหาย

Go Top