Posts Tagged “บ้านกาชาด”

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เป็นประธานมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เป็นประธานมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เป็นประธานมอบบ้านกาชาดและทะเบียนบ้านเทิดพระเกียรติ ให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี มอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี มอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี มอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ราษฎร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด มอบบ้านในโครงการสร้างบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด มอบบ้านในโครงการสร้างบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด มอบบ้านในโครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต.รอบเมือง อ.เมือง

Go Top