Posts Tagged “บุคลากรทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย”

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จากมูลนิธิ อิออนประเทศไทย

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จากมูลนิธิ อิออนประเทศไทย

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จากมูลนิธิ อิออนประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย

Go Top