Posts Tagged “บุคลากรทางการเเพทย์”

รับมอบหน้ากากอนามัย

รับมอบหน้ากากอนามัย

นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบหน้ากากอนามัย จาก ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบผลิตภัณฑ์บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม ให้ รพ.จุฬาฯ

มอบผลิตภัณฑ์บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม ให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด มอบผลิตภัณฑ์บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไข่ไก่มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

โรงแรม แมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม “อาหารแห่งความห่วงใย” เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากอนามัย ให้ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากอนามัย ให้ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารไอซีบีซี มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับ รพ.จุฬาฯ เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท เอฟโอเอ็ม ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้โครงการ “บ้านปูเน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง ฟอร์ แคริ่ง” ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบชุด PPE

รับมอบชุด PPE

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE จากบริษัท ทีคอน สยาม จํากัด เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บจก.บ้านปู เน็กซ์ มอบรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ในโครงการ บ้านปูเน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง ฟอร์ แคริ่ง สนับสนุนการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Go Top