Posts Tagged “บุคลากรทางการเเพทย์”

ได้รถ ได้บุญ

ได้รถ ได้บุญ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนจากโครงการ “ได้รถ ได้บุญ”สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) มอบหน้ากาก face shieldสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) มอบหน้ากาก face shield สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริจาคอุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

บริจาคอุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคอุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบอาหาร

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบอาหาร

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบอาหารแห่งความห่วงใย จากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบชุด PPE เเละหน้ากาก N95

รับมอบชุด PPE เเละหน้ากาก N95

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ จากชมรมภูมิพลังแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ต้านโควิด-19 ที่ สนง.การคลัง

Face Shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Face Shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด จัดทำ Face Shield เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบชุด PPE

รับมอบชุด PPE

ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รับมอบชุด PPE จาก บมจ.เซ็ปเป้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ รับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือทางการแพทย์ จากบริษัท ริสแลนด์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ

รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ จากชมรมภูมิพลังแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ต้านโควิด-19 ที่ สนง.การคลัง

Go Top