Posts Tagged “บุคลากรทางการเเพทย์”

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โครงการร่วมสภากาชาดไทย กับ อบจ.สุโขทัย ให้กับประชาชน ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมทั้งบุคลากรและความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมทั้งบุคลากรและความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมทั้งบุคลากรและความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสุขภาพที่ดีของมนุษยชาติ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รพ.จุฬาฯ ชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ MDCU Congress 2021

รพ.จุฬาฯ ชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ MDCU Congress 2021

รพ.จุฬาฯ ชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ MDCU Congress 2021 แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านปัญหาสุขภาพระดับโลกในรูปแบบ Virtual Meeting วันที่ 8-10 ก.ย.64

ปันน้ำใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ปันน้ำใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ปันน้ำใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

เตรียมเปิดขายคอลเล็กชั่นพิเศษ Starbucks x BLACKPINK รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สภากาชาดไทย

เตรียมเปิดขายคอลเล็กชั่นพิเศษ Starbucks x BLACKPINK รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สภากาชาดไทย

บจก. สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เตรียมเปิดขายคอลเล็กชั่นพิเศษ Starbucks x BLACKPINK ใน Starbucks Official Store บน Shopee โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านสภากาชาดไทย

รับมอบกล้วยหอมทองเพชรบุรี

รับมอบกล้วยหอมทองเพชรบุรี

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รับมอบกล้วยหอมทองเพชรบุรี จากคณะอนุกรรมาธิการอุตสาหกรรม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Go Top